Over ons

De toneelgroep van Wervershoof

Toneelgroep Europa bestaat uit een 43-tal leden. Leden in leeftijd variërend van 15 tot ruim 70. Allen met een voorliefde voor toneel. Toneel in al haar aspecten: acteren, regisseren, faciliteren (in de vorm van onder andere decor ontwerpen en bouwen, licht- en geluidbeheer) en besturen. Een half jaar lang, van september tot in maart, intensief met elkaar optrekken om die gehele periode af te sluiten met sprankelende voorstellingen in “ons eigen” cultureel centrum De Schoof in Wervershoof. Ieder jaar een ander genre: van blijspel – klucht – thriller tot drama.

Acteren is een passie

Je kunnen verplaatsen in een ander personage. Een beeld vormen van het milieu en de achtergronden van je rol, van de karaktereigenschappen en het daar uitvloeiende gedrag van de uit te beelden persoon. Daarna samen met de andere spelers relaties leggen in het spel. Doel: een uitvoering waarin spel en techniek samenvallen en uitmonden in een geslaagde voorstelling. Toneelgroep Europa wil een vereniging zijn die open staat voor nieuwe leden, nieuwe ideeën, voor het bewandelen van nog niet betreden paden. Een vereniging waarin mensen tot hun recht komen, hun creatieve kanten kunnen uiten in een sociale setting van “met elkaar”.

Les Misérables - © Foto Ruud Hager
Les Misérables - © Foto Ruud Hager

Toneelspelen is meer dan een hobby!

Toneelgroep Europa repeteert vanaf begin september iedere dinsdagavond.  Vanaf januari komt daar dan nog de donderdagavond bij. Om 19.30 uur staat de koffie klaar zodat om 20.00 uur met de repetities kan worden begonnen. Om 22.30 uur eindigen de repetities waarna de één wat eerder dan de ander, zich voldaan naar huis begeeft met allemaal dezelfde groet: “tot volgende keer“.

Toneelspelen: voor velen meer dan een hobby. Ook iets voor U?